Predsednik republike: Trgovskemu domu, simbolu slovenske navzočnosti v Gorici, je vdihnjeno novo poglavje čezmejnega sožitja.

Gorica (Italija), 6. 12. 2013 | sporočila za javnost, govori

Predsednik republike: Trgovskemu domu, simbolu slovenske navzočnosti v Gorici, je vdihnjeno novo poglavje čezmejnega sožitja.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Gorico (Italija), kjer se je v prenovljenem Trgovskem domu udeležil svečane seje Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO (EZTS GO). Pred tem je predsednik republike v dvorcu Lanthieri v Vipavi obiskal Univerzo v Novi Gorici, kjer si je ogledal prenovljen dvorec in se sestal s študenti Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo. Predsednik republike in predsednica Avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine Debora Serracchiani sta ob robu obiska v Gorici (Italija) obiskala tudi Visoko šolo za umetnost Univerze v Novi Gorici.

Namen obiska predsednika Republike Slovenije v Gorici (Italija) je bila podpora čezmejnemu sodelovanju in povezovanju Slovenije in Furlanije Julijske Krajine. Na svečani seji Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO sta predsednik republike Borut Pahor in predsednica Avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine Debora Serracchiani govorila predvsem o strateških področjih čezmejnega sodelovanja, ki predstavljajo razvojni potencial in bodo lahko spodbudili gospodarski razvoj ter zagotovili socialno varnost ljudi na tem območju.

Predsednik Republike Slovenije na obisku v Gorici (Italija)
Foto: STA/Daniel Novakovič


V nadaljevanju je nagovor predsednika republike Boruta Pahorja na današnji svečanosti.

Spoštovani predsednica dežele Furlanije Julijske Krajine, predsednik goriške pokrajine, župani, ekscelence, drugi visoki gosti, gospe in gospodje.

Danes smo priča posebej pomembnemu dogodku. V prenovljenem Trgovskem domu, tu v središču Gorice, smo se zbrali na slavnostni seji Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Zame, kot slovenskega predsednika, kot prepričanega Evropejca in Primorca, ki je zrasel v multikulturnem okolju in verjame v skupno prihodnost in sodelovanje, je danes slovesen dan. Še posebej zato, ker umešča slovensko avtohtono narodnostno manjšino v ta prostor na način, ki nakazuje nove horizonte njenega obstanka in krepitve. In posebej zato, ker se tudi s tem daje slovensko italijanskemu prijateljstvu pečat iskrenosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja.
Trgovskemu domu, simbolu slovenske navzočnosti v Gorici, je vdihnjeno novo poglavje čezmejnega sožitja. Prav tu bo v prihodnje sedež Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Skupaj z vami si želim, da bi bilo vir navdiha za mirno, in varno prihodnost naših otrok, ki bodo ponosni na to, da so Slovenci, Italijani, Furlani, toda v enaki meri tudi na to, da so Evropejci.

Po skoraj desetih letih skupnega sobivanja v Evropski Uniji se nam ideja o Združeni Evropi danes tu, v Gorici, kaže v svoji najbolj elementarni razsežnosti. Čezmejni programi, podprti s pomočjo sredstev evropskih strukturnih in kohezijskega sklada tkejo gospodarske, kulturne in izobraževalen vezi. Vse to želi preseči zgodovinske rane, zamere in predsodke iz preteklosti. Ustvarja temelje za sijajno skupno prihodnost, kjer vsakdo ohranja svojo identiteto, skupaj pa razvijamo tudi skupno. Goriška na obeh straneh meje, ki izginja čedalje bolj tudi v naših glavah, si deli stoletja preteklosti. Spletla je številne kulturne, jezikovne in medčloveške vezi ter nam dala izjemno kulturno dediščino, skoraj brez primere v Evropi. So bili trenutki, ki so bili bolj stvar opomina kot spomina in prizadeval si bom, da jih ne bomo pozabili. Prizadeval si bom, da se ta dediščina, skupaj z naravnimi biseri, ki jih ponuja goriška pokrajina, oblikuje v razvojne potenciale in postane generator gospodarskega razvoja, socialne varnosti naših ljudi in njihov močan notranji vzgib, po krepitvi vsega, kar nam je skupno.

Zelo mi je žal, da smo v zadnjih letih premalo izkoristili potencial, ki ga nudijo programi in skladi Evropske Unije. Prevečkrat smo dopustili, da so administrativne postavke omejevale materializacijo skupnih idej, ki bi onemogočale zlitje tega prostora. Toda časa ni mogoče zavrteti nazaj. Lahko pa od danes naprej pospešimo korake, odpravimo zgodovinsko zamudo in pogumno postavimo nove mejnike in nove vizije.
V novi večletni finančni perspektivi (2014-2010) bo čezmejnim projektom namenjenih še manj sredstev. Na Slovenski strani le 15 milijonov evrov. Zato se moramo osredotočiti le na najbolj strateške projekte, ki bodo spodbujali razvoj in nova delovna mesta, še posebej mladim ljudem, ki se zdi najbolj občutijo posledice te krize. Področje univerzitetnega sodelovanja je v tem smislu še posebej pomembno.
Hkrati pa moramo pokazati še več inovativnosti in kreativnosti pri pripravi čezmejnih projektov na način, da jih bo moč financirati tudi iz drugih virov in programov – oblikovati celostne teritorialne naložbe, ki bodo zajemale širše območje in bolj strukturirane projekte.

Izrekam posebno podporo oblikovanju skupne turistične ponudbe obeh Goric, povezovanju visokega šolstva in čezmejnega gospodarskega sodelovanja in krepitvi vseh drugih skupnih projektov, ki so zaradi tega bolj privlačni, bolj konkurenčni in bolj uspešni. Prav Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje je mehanizem za realizacijo teh potencialov. Še posebej pomemben učinek bi imela ustanovitev skupne Univerze z vsebinami Evropske Unije, ki bi združevalo mlade intelektualne potenciale tega področja. Pogumno in podjetno čezmejno sodelovanje z regijami v Italiji, Avstriji in Nemčiji nas bo, tako sem prepričan, še tesneje uvrstilo v središče najbolj povezanega in najrazvitejšega dela Evrope, kjer smo doma. Odgovor na vprašanje o prihodnosti tega območja je namreč lahko le, vsaj po mojem zelo osebnem mnenju, v poglobljenem regionalnem povezovanju na področju teritorija nekdanje delovne skupnosti Alpe Jadran. Zato z velikim zadovoljstvom pričakujem današnjo slavnostno sejo EZTS v prenovljenem Trgovskem domu in srečanje s predsednico Furlanije Julijske Krajine go. Deboro Serracchiani. Hvaležen sem ji za iskreno prizadevanje za čezmejno povezovanje in za prispevek k razvoju obmejnega območja. Naj se na koncu zahvalim tudi trem obmejnim županom g. Mateju Arčonu, g. Milanu Turku in g. Ettoru Romoliju, ki izkazujejo popolno sinergijo skupnega goriškega prostora.

Danes je dober dan. Vliva upanje glede naše prihodnosti. Kaj je za nas, kot odgovorne državljane in starše naših otrok, pomembneje od njihove mirne, varne in lepe prihodnosti?