Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence v Celovcu

Red za zasluge, vročitev 25. junija 2013

Red za zasluge
za delovanje v korist slovenske narodne skupnosti v Avstriji

Predsednik Republike Slovenije je na dan državnosti, 25. junija 2013 v Predsedniški palači vročil red za zasluge Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu.

Slovesna vročitev odlikovanja zlati red za zasluge in odlikovanj red za zasluge
Foto: STA/Nebojša Tejić


Utemeljitev:

Vodilo slovenske gimnazije v Celovcu od njene ustanovitve leta 1957 so splošna gimnazijska in realnogimnazijska izobrazba, socialna in mirovna vzgoja, ohranjanje in oblikovanje slovenske narodne skupnosti in njene prihodnosti na temelju povezovanja dveh sosednjih narodov, dvo- in večjezičnost, težnja po posredovanju med jeziki in kulturami ter povezovanje generacij. Od nekdaj velja za steber slovenstva. V njenih klopeh so sedeli in se izobraževali številni predstavniki slovenske narodne skupnosti v Republiki Avstriji. Tudi danes ima vodilno vlogo pri izobraževanju pripadnikov slovenske narodne skupnosti ter ohranjanju slovenskega jezika in kulture. Pri svojem večnamenskem poslanstvu si prizadeva za ohranjanje sožitja med narodoma, ki ju vežeta skupna zgodovina in bogata kulturna dejavnost. Ker je povezovanje pomemben dejavnik za šolo in je že od vsega začetka premagovala meje in miselne pregrade, temelji njeno delovanje na evropskem duhu nadregionalnosti in sledi svetovni – Unescovi zamisli o solidarnosti. V tem duhu se povezuje in sklepa partnerstva s šolami iz Slovenije, Italije in Avstrije ter izvaja vsakoletno posebno obliko povezovanja v smislu pobratenja s slovenskimi kulturnimi društvi (od leta 1980/81).

Šola tako skrbi za blaginjo mladih, podpira njihovo nadarjenost in ustvarjalnost ter pomaga mladim pripadnikom slovenske narodne skupnosti pri utrjevanju njihove slovenske samozavesti in identitete.

Kot izobraževalna ustanova dosega visoko raven kakovosti, kar se kaže tudi v dobrih rezultatih njenih maturantk in maturantov na zaključni maturi, pa tudi na njihovi življenjski poti. V šolskem letu 2011/12 je že 50. generacija maturantk in maturantov opravljala zaključne izpite, skupno pa so do zdaj uspešno končali svoje šolanje 1903 učenci/učenke. Letos se jim bo pridružilo še nekaj nad 50 maturantk in maturantov.

Poleg izobraževalnega poslanstva opravlja slovenska gimnazija v Celovcu tudi pomembno poslanstvo pri utrjevanju slovenske narodne zavesti in pri ohranjanju slovenskega jezika ter s tem življenjske in ustvarjalne moči državljanov Republike Avstrije, ki so pripadniki slovenske narodne skupnosti.