Dr. Božidar Voljč


Dr. Božidar Voljč, dr. med.; zdravnik, nekdanji minister za zdravje

"Slovenija 2030" – Smeri tehnološkega napredka, smeri družbenih sprememb


1. posnetek

2. posnetek