Konrad Kuštrin


Konrad Kuštrin, dr. med., predsednik FIDES-a, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
    "Slovenija 2030" - Javno zdravstvo danes in leta 2030

      1. posnetek

      2. posnetek