Predsednik republike gostil posvet »Odprta vprašanja položaja romske skupnosti v Jugovzhodni Sloveniji«

Ljubljana, 16. 5. 2018 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači gostil posvet »Odprta vprašanja položaja romske skupnosti v Jugovzhodni Sloveniji«.

V Sloveniji je skrb za urejanje položaja pripadnikov romske skupnosti vseskozi prisotna. Kljub formalno-pravnim rešitvam in institucijam, ki se s to problematiko intenzivno ukvarjajo, sta položaj pripadnikov romske skupnosti in stopnja sobivanja s prebivalci lokalnih skupnosti na nekaterih področjih Slovenije bistveno slabša od siceršnjega položaja romske skupnosti v državi. To še posebej velja za področje romskih naselij v občinah Jugovzhodne Slovenije.

Ob obisku romskega naselja Žabjak - Brezje v občini Novo mesto februarja letos je predsednik republike napovedal posvet, na katerem bi na primeru ureditve omenjenega naselja osvetlili ključne dileme in vprašanja položaja romske skupnosti v tem delu Slovenije.
Predsednik republike si želi, da bi današnji posvet prispeval k odkritemu dialogu med lokalno skupnostjo in državo pri iskanju ustreznih rešitev za čimprejšnjo ureditev neurejenih romskih naselij in s tem k povečevanju zaupanja med romskim in večinskim prebivalstvom. Eden od pogojev za to je okrepitev zavedanja, da moramo vsi ob pravicah, ki jih uživamo, prevzemati tudi obveznosti in odgovornost za svoja ravnanja.

Na posvetu je bila ob tem pozornost usmerjena tudi k vprašanjem:
    - kako učinkovito reševati težave pri odpravljanju socialne izključenosti Romov,
    - kako okrepiti nujno potrebno koordinacijo in multidisciplinarni pristop institucij na lokalni in državni ravni za reševanje romske problematike,
    - kako okrepiti dialog med romsko skupnostjo, civilno iniciativo, predstavniki lokalne in državne oblasti ter izboljšati sobivanje v lokalnem okolju,
    - kako uporabiti primere pozitivnih praks pri reševanju konkretnih problemov tega območja.

V razpravi so sodelovali predstavniki romske skupnosti, predstavniki lokalnih skupnosti in civilne iniciative, predstavniki državnih institucij, strokovne javnosti ter nevladnih organizacij.

Posvet »Odprta vprašanja položaja romske skupnosti v Jugovzhodni Sloveniji«
Foto: Bor Slana