Predsednik Pahor vodi uradne posvete s poslanskimi skupinami o izbiri kandidatov za varuha človekovih pravic

Ljubljana, 10. 1. 2019 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes in jutri vodi uradna posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti državnega zbora o možnih kandidatkah in kandidatih za mesto Varuha človekovih pravic RS.

Posvetovanja so namenjena tudi uvodni izmenjavi mnenj o predlaganih kandidatih za sodnika Splošnega sodišča v Luksemburgu.

Na javni poziv predsednika republike je v roku prispelo 9 predlogov kandidatur za varuha človekovih pravic s pisnim soglasjem kandidatov in kandidatk. Po abecednem vrstnem redu so to:

1. mag. Stanko Baluh
2. dr. Valerija Korošec
3. mag. Rajko Marković
4. dr. Jasna Murgel
5. dr. Gorazd Pretnar
6. doc. dr. Jadranka Sovdat
7. Peter Svetina
8. dr. Rok Svetlič
9. dr. Franci Žohar

Za izvolitev varuha človekovih pravic je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev, torej 60 ali več.

Po posredovanju predloga kandidature za varuha človekovih pravic državnemu zboru, je predvidena javna predstavitev predlagane kandidatke oziroma kandidata še pred glasovanjem v državnem zboru.