Prof. dr. Ana Krajnc


Prof. dr. Ana Krajnc, predstojnica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana
    Izzivi srebrne generacije