Gašpar Gašpar Mišič


Gašpar Gašpar Mišič – državni sekretar zadolžen za koordinacijo velikih infrastrukturnih projektov in pomoč pri sanaciji gospodarskih družb v težavah
"Slovenija 2030" – Privatizacija

    1. posnetek

    2. posnetek