dr. Karel Gadanyi

Medalja za zasluge, vročitev 26. aprila 2016

Medalja za zasluge
za uspešno umeščanje slovenistike v madžarski visokošolski prostor in podporo Slovencem na Madžarskem v skrbi za ohranjanje maternega jezika in kulture

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je dr. Karlu Gadanyi vročil odlikovanje medaljo za zasluge 26. aprila 2016 na slovesnosti v Predsedniški palači.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je dr. Karlu Gadanyi vročil odlikovanje medaljo za zasluge na slovesnosti v Predsedniški palači.
Foto: STA

Predsednik republike Borut Pahor na posebni slovesnosti vročil državna odlikovanja medalje za zasluge
Foto: STA/Nebojša Tejić

Utemeljitev:

Prof. dr. Karel Gadanyi je svoje intelektualno življenje in delo posvetil jezikoslovju, predvsem proučevanju in poučevanju slavistike in slovenistike. Več kot štirideset je let delal v madžarskem visokem šolstvu, kjer je bila pod njegovim vodstvom pred petintridesetimi leti na Filozofski fakulteti v Sombotelu ustanovljena Katedra za slovenski jezik in književnost. Poučevanje slovenistike je v sombotelskem visokem šolstvu tako dobilo svoje mesto in ga ohranja tudi v sedanjem Univerzitetnem središču Savaria, ki je del Zahodnomadžarske univerze in ki ga je prof. dr. Gadanyi v letih 2001–2013 tudi vodil.
Začetki so bili težavni, saj so delo na prvi in edini katedri slovenistike začeli iz nič, brez knjige, študentov ali ustreznih profesorjev. A bili so trdno odločeni in uspeli so odpreti možnosti za študij slovenščine mladim iz Madžarske. To možnost so doslej izkoristili številni porabski Slovenci, ki kot diplomanti prof. dr. Gadanyija s svojim delovanjem danes na različnih strokovnih področjih nadaljujejo poslanstvo skrbi za ohranjanje slovenskega jezika in kulture. Odnos dr. Gadanyija do učenja slovenščine na Madžarskem ima v resnici še daljše korenine, saj je bil tudi med ustanovitelji lektorata, ko so porabske slovenske slušatelje v Sombotelu poučevali še gostujoči profesorji iz Slovenije.
Prof. dr. Gadanyi je v vseh teh letih navezal tesne profesionalne stike z mnogimi profesorji slavistike iz Slovenije in drugimi strokovnjaki. Posebne pozornosti dr. Gadanyija je ves čas deležna tudi slovenska skupnost na Madžarskem. Petnajst let je že trdno vpet v delo predsedstva Zveze Slovencev na Madžarskem, njena prizadevanja pa spremlja že od ustanovitve, ko je postal njen član.
Ob profesionalnem delu ves čas zavzeto deluje tudi za krepitev prijateljskih vezi med Slovenci in Madžari na različnih področjih, predvsem pa v kulturi. Med drugim je organiziral vrsto nastopov sombotelskih študentov v Sloveniji, tabore za študente likovne vzgoje in razstave za uveljavljene slovenske umetnike.
Prof. dr. Gadanyi je s svojim delovanjem bil in ostaja glasnik idealov in načel, ki so vezno tkivo združene Evrope in potrditev njene kulturne raznolikosti.