Predsednik republike Borut Pahor čestital predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije Janku Vebru

Ljubljana, 27. 2. 2013 | sporočila za javnost

Spoštovani gospod predsednik državnega zbora,

sprejmite, prosim, moje iskrene čestitke za Vašo izvolitev s priporočilom na najino odlično sodelovanje v korist naše države.

Zavoljo dejstva, da Vas imam čast poznati dolgo vrsto let verjamem, da se Državni zbor pri vodenju lahko zanese na Vašo čvrsto moralno integriteto in prepotrebne izkušnje. Želim vam, da Državni zbor vodite kot dom vseh poslanskih skupin, v katerem bo omogočena demokratična razprava in sprejetje pomembnih odločitev v korist velike večine naših ljudi, ki jih predstavljate.

Parlament odlikuje značilnost, da se tam lahko svobodno soočajo različni politični pogledi. V tem zahtevnem času pa si vsi dovolimo upati za čim več takih odločitev, ki bodo imele široko politično podporo. K temu naj pripomore tudi strpna razprava in medsebojno spoštovanje.

Spoštovani gospod predsednik,

prosim, da na prvi seji kolegija pod Vašim vodstvom prenesite moje najboljše želje za nadaljnje uspešno sodelovanje tudi vsem vodjem poslanskih skupin in poslancema narodnih skupnosti.

Sprejmite, spoštovani gospod predsednik, izraze mojega globokega spoštovanja.

Iskreno Vaš,

Borut Pahor