Govor predsednika republike na 20. obletnici Računskega sodišča Republike Slovenije

Ljubljana, 9. 12. 2014 | sporočila za javnost, govori

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil 20. obletnice Računskega sodišča Republike Slovenije. Govor predsednika republike objavljamo v celoti.
Velja govorjena beseda.

Spoštovani predsednik Računskega sodišča,
namestnika predsednika,
vrhovni državni revizorji,
spoštovani sodelavci Računskega sodišča.
Spoštovana nekdanja predsednika računskega sodišča,
člani in namestniki.
Spoštovani gostje, gospe in gospodje.

Danes je mednarodni dan boja proti korupciji. Naključje hoče, da je v Sloveniji hkrati jubilej Računskega sodišča. Jutri pa bo mednarodni dan človekovih pravic. Zgostitev mejnikov organiziranih prizadevanj za bolj pošteno, gospodarno, transparentno in pravično družbo še dodatno ilustrira pomembnost ustanov, ki so jim zaupana ta poslanstva.

V Sloveniji je v teh časih to poslanstvo sicer zahtevno, vendar nenadomestljivo. Pri izhodu iz krize ne gre samo za gospodarsko rast in višjo zaposlenost, temveč tudi za socialno in pravno varnost. Gre tudi za našo pravico, da živimo v družbi brez strahu pred korupcijo, zlorabo položaja, nekaznovanimi kršitvami zakona in malomarnim ravnanjem z javnim denarjem.

Splošno zaupanje v prihodnost se bo zares obnovilo šele, ko ljudje ne bodo več grobo dvomili v pristranskost ali doslednost ustanov politične in pravne države ali pristranski in dosleden nadzor nad njimi.

Spoštovani,

pred dvajsetimi leti je ustava določila Računsko sodišče kot najvišji, neodvisni organ kontrole državnih računov in javne porabe. To pomeni, da je pregledna, pravilna in smotrna poraba javnega denarja pri nas postala ustavna vrednota. Hkrati je to tudi bistven pogoj za uspešno in učinkovito državo.

Tako danes ne praznujemo le dvajsetletnice delovanja Računskega sodišča, praznujemo tudi obletnico pomembne spremembe v vodenju države. Z neodvisnim zunanjim finančnim nadzorom je bil uveden nov instrument omejevanja in nadzora državne oblasti. Z delovanjem Računskega sodišča smo okrepili zaupanje državljanov v zakonito, smotrno in varčno uporabo davkoplačevalskega denarja.

Država je tista, ki prerazporeja kupno moč. Z davki in prispevki pobere skoraj polovico ustvarjenega proizvoda. Država ga preusmerja v javne dobrine in storitve ter ga v obliki različnih prejemkov in izdatkov prerazdeljuje. Lani se je skozi blagajne javnega financiranja pretakalo dobrih 18 milijard evrov. Takšni so zneski, ki so predmet nadzora Računskega sodišča.

Ob nastanku Računskega sodišča so bili prisotni pomisleki o tem, da je Računsko sodišče, ki nima pristojnosti sankcioniranja, »brezzobi tiger« in zato neučinkovita institucija. Toda postopno, z vztrajnim delom, je Računsko sodišče take pomisleke odpravljajo. Računsko sodišče je v tem kratkem času zgradilo svojo avtoriteto in tako revidiranci kot javnost ga upoštevajo in spoštujejo. Čeprav vsi subjekti javnega prava niso vsako leto vključeni v revizijski program Računskega sodišča, že zaradi stalne možnosti, da bi lahko bili, vzpostavljajo več pravne in finančne discipline.

Osrednja naloga računskega sodišča, ne le našega, ampak vseh, je, da odkrijejo, kar ne ustreza zakonitemu redu. Klasična opredelitev revizije ni oceniti, ali je nek politično opredeljen cilj smiseln, temveč objektivno preveriti, ali je določen izdatek izpolnil svoj namen. Kljub temu so se naloge Računskega sodišča odmaknile od golega pregledovanja varčnosti. Računsko sodišče danes zmore pregledovati celotne procese, in svetovati javnim institucijam in politiki, kako ravnati prav in bolje.

Računsko sodišče je potemtakem pomemben element našega demokratičnega reda. Ta red ni popoln, sposoben pa mora biti popravljati napake, se spreminjati na bolje in v družbeni razpravi najti prave poti.

Spoštovani predsednik Računskega sodišča, čestitam vam ob tem pomembnem jubileju. Zahvaljujem se vam za to, da ste v tem kratkem času razvili vsega spoštovanja vredno institucijo Računskega sodišča, ki je povsem primerljiva s tistimi s sto in večletno tradicijo. Vsem vam se zahvaljujem za vaš dragoceni prispevek k povečani preglednosti, zakonitosti in smotrnosti porabe javnega denarja.