Metod Mezek


Metod Mezek, univ. dipl. soc., direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
    "Slovenija 2030" - Javno zdravstvo danes in leta 2030

      1. posnetek

      2. posnetek