Mag. Vojmir Urlep


Mag. Vojmir Urlep – predsednik uprave družbe LEK Ljubljana
"Slovenija 2030" – Privatizacija