Predsednik republike na podelitvi priznanj za najboljše inovacije 2012: »Prihodnost bo še bolj kot sedanjost temeljila na znanju in inovativnosti.«

Ljubljana, 17. 9. 2013 | sporočila za javnost

Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil slovesnosti ob Dnevu inovativnosti 2013 in 11. podelitve nacionalnih priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za najboljše inovacije 2012. V slavnostnem nagovoru je poudaril, da Slovenija potrebuje podjetja in posameznike, ki se izkazujejo z inovativnostjo, saj so inovacije najpomembnejši dejavnik za doseganje trajnih konkurenčnih prednosti, pri čemer tudi ugotovitve raziskav potrjujejo, da je inovativnost podjetij ključnega pomena za gospodarski razvoj in izhod iz krize. Raziskave namreč potrjujejo, da so inovativna podjetja zaradi uresničenih inovacijskih projektov v zadnjih petih letih odprla v povprečju več kot 13 delovnih mest na podjetje, oziroma je podjetje v povprečju ohranilo 51 delovnih mest.
“V vseh ključnih strateških in razvojnih dokumentih je Slovenija od vsega začetka inovativnost postavila za prednostno nalogo, vendar kljub svoji relativni gospodarski uspešnosti in hitri gospodarski rasti v letih pred gospodarsko recesijo v svetu ni bila prepoznavna kot izrazito inovativna država. Svojih strateških razvojnih ciljev nismo dosegli, mestoma smo se od njih celo oddaljili,” je dejal predsednik in dodal, da pa Slovenija na področju podjetniške inovativnosti dobro napreduje, saj se je v času krize prebila v drugo skupino najbolj inovativnih držav EU skupaj z Anglijo, Nizozemsko, Avstrijo, Irsko, Francijo, Ciprom in Estonijo.

Predsednik republike je poudaril, da so inovacije pomembne ne le za visoko-tehnološka, ampak tudi za nizko-tehnološka podjetja in storitvena podjetja. »Prihodnost bo še bolj kot sedanjost temeljila na znanju in inovativnosti – ta dva pojma vedno bolj postavljata tudi ločnico med bogastvom in revščino. Zato je spodbuda in priznanje podjetjem in posameznikom, ki ste nosilci inovacij toliko večjega pomena če bomo ustvarili družbo, kjer bosta zdrava tekmovalnost in inovativnost cenjeni,« je še dejal predsednik Pahor ter prisotnim zaželel, da bi letošnja priznanja spodbudila še več inovacij, saj ima Slovenija vse možnosti za to, da se povzpne v skupino najbolj inovativnih držav v Evropski uniji.

“Kot predsednik države si bom prizadeval, da bom spodbudil tudi možnosti družbenega inoviranja. Pričakujem, da bo le-to prineslo nove ideje, koncepte in strategije in prispevalo k oblikovanju novih družbenih odnosov in boljšega sodelovanja civilne družbe, gospodarstva, javnega in neprofitnega sektorja. Gre za inovacije, ki bodo poleg splošnih koristi povečale tudi zmogljivost družbe za nujno ukrepanje,« je zaključil predsednik Pahor ter čestital vsem nagrajencem in dejal, da so tisti, ki navdihujejo vse, ki se ozirajo v boljšo prihodnost.